• หน้าแรก
  • เกี่ยวกับเรา
  • รายการสินค้า
  • ใบรับรอง
  • ข่าวสาร
  • ติดต่อเรา
  สายไฟชนิดตัวนำทองแดง
 
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง
[ +zoom ]
ASCC
ANNEALED BARE STRANDED COPPER CONDUCTOR
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟเปลือยไร้ฉนวนหู้ม
[ +zoom ]
NYY SINGLE CORE
450/750 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR
PVC INSULATED AND SHEATHED, SINGLE CORE 
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
60227 IEC 02 VSF
450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR
PVC INSULATED, SINGLE CORE
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน
[ +zoom ]
60227 IEC 05 IV
300/500 V. 70°C SOLID CONDUCTOR
PVC INSULATED, SINGLE CORE
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงต่ำ
ใช้ภายในอาคาร
[ +zoom ]
60227 IEC 10 NYY 2 CORES
300/500 V. 70˚C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR
PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 2 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
60227 IEC 06 VSF
300/500 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR
PVC INSULATED, SINGLE CORE
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน
[ +zoom ]
60227 IEC 01 THW
450/750 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR
PVC INSULATED, SINGLE CORE
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงต่ำ
ใช้ภายในอาคาร
[ +zoom ]
NYY 2 CORES
450/750 V. 70°C STRANDED CONDUCTOR
PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 2 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
60227 IEC 08 HVSF
300/500 V. 90°C FLEXIBLE CONDNCTOR
PVC INSULATED, SINGLE CORE
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน
[ +zoom ]
VAF
300/500 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR
PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES FLAT TYPE
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงต่ำ
ใช้ภายในอาคาร
[ +zoom ]
60227 IEC 10 NYY 3 CORES
300/500 V.70ºC SOLID OR STRANDED CONDUCTOR 
PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 3 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
60227 IEC 52 VKF
300/300 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR
PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES FLAT TYPE
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน
[ +zoom ]
VAF-G
300/500 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR
PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES WITH GROUND, FLAT TYPE
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงต่ำ
ใช้ภายในอาคาร
[ +zoom ]
NYY 3 CORES
450/750 V.70°C STRANDED CONDUCTOR 
PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 3 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
60227 IEC 53 VKF
300/500 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR 
PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน
[ +zoom ]
60227 IEC 10 NYY 4 CORES
300/500 V.70ºC SOLID OR STRANDED CONDUCTOR 
PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 4 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
60227 IEC 56 HVKF
300/300 V. 90°C FLEXIBLE CONDUCTOR
PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES FLAT TYPE
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน
[ +zoom ]
NYY 4 CORES
450/750 V.70°C STRANDED CONDUCTOR 
PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 4 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
60227 IEC 57 HVKF
300/500 V. 90°C FLEXIBLE CONDUCTOR
PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES FLAT TYPE
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายคอนโทรลและสายอ่อน
[ +zoom ]
60227 IEC 10 NYY 5 CORES
300/500 V.70ºC SOLID OR STRANDED CONDUCTOR 
PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 5 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
1 2 3


   
AmazingCounters.com
Engine by MAKEWEBEASY