• หน้าแรก
  • เกี่ยวกับเรา
  • รายการสินค้า
  • ใบรับรอง
  • ข่าวสาร
  • ติดต่อเรา
  สายไฟชนิดตัวนำทองแดง
[ +zoom ]
NYY SINGLE CORE
450/750 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR
PVC INSULATED AND SHEATHED, SINGLE CORE 
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
60227 IEC 10 NYY 2 CORES
300/500 V. 70˚C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR
PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 2 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
NYY 2 CORES
450/750 V. 70°C STRANDED CONDUCTOR
PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 2 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
60227 IEC 10 NYY 3 CORES
300/500 V.70ºC SOLID OR STRANDED CONDUCTOR 
PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 3 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
NYY 3 CORES
450/750 V.70°C STRANDED CONDUCTOR 
PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 3 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
60227 IEC 10 NYY 4 CORES
300/500 V.70ºC SOLID OR STRANDED CONDUCTOR 
PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 4 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
NYY 4 CORES
450/750 V.70°C STRANDED CONDUCTOR 
PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 4 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
60227 IEC 10 NYY 5 CORES
300/500 V.70ºC SOLID OR STRANDED CONDUCTOR 
PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 5 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
NYY-G 2 CORES
450/750 V.70°C STRANDED CONDUCTOR 
PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 2 CORES WITH GROUND
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
NYY-G 3 CORES
450/750 V.70°C STRANDED CONDUCTOR 
PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 3 CORES WITH GROUND
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
NYY-G 4 CORES
450/750 V.70°C STRANDED CONDUCTOR 
PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, 4 CORES WITH GROUND
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
0.6/1 KV CV-FD SINGLE CORE
0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYE5THYLENE INSULATED.
PVC SHEATHED POWER CABLE, SINGLE CORE
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
0.6/1 KV CV-FD 2 CORES
0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYE5THYLENE INSULATED, 
PVC SHEATHED POWER CABLE, 2 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
0.6/1 KV CV-FD 3 CORES
0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED,
PVC SHEATHED POWER CABLE, 3 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
0.6/1 KV CV-FD 4 CORES
0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYE5THYLENE INSULATED, 
PVC SHEATHED POWER CABLE, 4 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
0.6/1 KV-CV SINGLE CORE
0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED,
PVC SHEATHED POWER CABLE, SINGLE CORE
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
0.6/1 KV-CV 2 CORES
0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED,
PVC SHEATHED POWER CABLE, 2 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
0.6/1 KV-CV 3 CORES
0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED,
PVC SHEATHED POWER CABLE, 3 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ
[ +zoom ]
0.6/1 KV-CV 4 CORES
0.6/1kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED,
PVC SHEATHED POWER CABLE, 4 CORES
สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ


   
AmazingCounters.com
Engine by MAKEWEBEASY